Subjek yang Ditawarkan

Menengah Rendah

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi
 • Pendidikan Islam
 • Kemahiran Hidup Pilihan 1
 • Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Muzik
 • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • Bahasa Antarabangsa (Bahasa Jepun, Bahasa Perancis, Bahasa Arab)

Menengah Atas

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Pendidikan Seni Visual
 • Prinsip Perakaunan
 • Bahasa Antarabangsa (Bahasa Jepun, Bahasa Perancis, Bahasa Arab)

Senarai Kelas

Tingkatan 1

 • 1 al-Biruni
 • 1 al-Farabi
 • 1 al-Hasseeb
 • 1 al-Jahiz
 • 1 at-Thaury
 • 1 al-Razi

Tingkatan 2

 • 2 al-Biruni
 • 2 al-Farabi
 • 2 al-Hasseeb
 • 2 al-Jahiz
 • 2 at-Thaury
 • 2 al-Razi

TIngkatan 3

 • 3 al-Biruni
 • 3 al-Farabi
 • 3 al-Hasseeb
 • 3 al-Jahiz
 • 3 at-Thaury
 • 3 al-Razi

Tingkatan 4

 • 4 al-Biruni
 • 4 al-Farabi
 • 4 al-Hasseeb
 • 4 al-Jahiz
 • 4 at-Thaury
 • 4 al-Razi

Tingkatan 5

 • 5 al-Biruni
 • 5 al-Farabi
 • 5 al-Hasseeb
 • 5 al-Jahiz
 • 5 at-Thaury
 • 5 al-Razi
0
Purata Pelajar per Kelas

Guru Kelas 2016

Penyelaras Tingkatan 1 NamaDIa @test@basis.edu.my
1 al-Biruni Description test@basis.edu.my
1 al-Farabi Description test@basis.edu.my
1 al-Hasseeb Description test@basis.edu.my
1 al-Jahiz Description test@basis.edu.my
1 at-Thaury  Description  test@basis.edu.my
1 al-Razi  Description  test@basis.edu.my
Penyelaras Tingkatan 2 NamaDIa @test@basis.edu.my
2 al-Biruni Description test@basis.edu.my
2 al-Farabi Description test@basis.edu.my
2 al-Hasseeb Description test@basis.edu.my
2 al-Jahiz Description test@basis.edu.my
2 at-Thaury  Description  test@basis.edu.my
2 al-Razi  Description  test@basis.edu.my
Penyelaras Tingkatan 3 NamaDIa @test@basis.edu.my
3 al-Biruni Description test@basis.edu.my
3 al-Farabi Description test@basis.edu.my
3 al-Hasseeb Description test@basis.edu.my
3 al-Jahiz Description test@basis.edu.my
3 at-Thaury  Description  test@basis.edu.my
3 al-Razi  Description  test@basis.edu.my
Penyelaras Tingkatan 4 NamaDIa @test@basis.edu.my
4 al-Biruni Description test@basis.edu.my
4 al-Farabi Description test@basis.edu.my
4 al-Hasseeb Description test@basis.edu.my
4 al-Jahiz Description test@basis.edu.my
4 at-Thaury  Description  test@basis.edu.my
4 al-Razi  Description  test@basis.edu.my
Penyelaras Tingkatan 5 NamaDIa @test@basis.edu.my
5 al-Biruni Description test@basis.edu.my
5 al-Farabi Description test@basis.edu.my
5 al-Hasseeb Description test@basis.edu.my
5 al-Jahiz Description test@basis.edu.my
5 at-Thaury  Description  test@basis.edu.my
5 al-Razi  Description  test@basis.edu.my
Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila ajukan kepada kami melalui borang online ini.

Tidak Jelas? Klik Di Sini.

Start typing and press Enter to search